زمان انجام تجارت


ساعات بازار فارکس و CFD اغلب در انطباق با ساعات بازارهای معاملاتی جهانی از جمله بورس سهام لندن، بورس سهام نیویورک، بورس سهام هنگ کنگ، بورس سهام توکیو و دیگر بازارها هستند. از آنجائیکه بازارها در محل های مختلفی واقع شده اند و ساعات محلی مختلفی دارند، دنبال کردن ساعات معاملاتی ابزارهای گوناگون پیچیده است. وضعیت در مورد جفت ارزها ساده تر است چراکه آنها فقط در تعطیلات پایان هفته غیرقابل معامله می شوند. این جدول ساعات معاملاتی فارکس و CFD را طبق انواع ابزارهای معاملاتی نشان می دهد. دانستن این موضوع که زمان سرور پلتفرم های معاملاتی به CET هستند حائز اهمیت است. برای محاسبۀ ساعات محاسباتی همۀ گروه های ابزارها باید زمان محلی خودتان و روز هفته را انتخاب نمایید..

اطلاعات دربارۀ ساعات بازار فارکس و CFD به معامله گران کمک می کند که در معاملات آنلاین کشورهای مختلف در سرتاسر جهان در ساعات دقیق شرکت کنند. این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه معامله گران را قادر می کند که در ساعات اوج معاملات آنلاین وارد بازار شوند و حداکثر سود را از معاملات شان ببرند.

جدول ارائه دهندۀ ساعات بازار فارکس و CFD شامل همۀ گروه های ابزارها می شود و به محض اینکه ابزارهای جدیدی به ابزارهای موجود اضافه شوند به روزرسانی می شود. اگر به دلایلی خاص تغییراتی در روزهای معاملاتی رخ دهند اخباری توسط شرکت منتشر خواهند شد که شما می توانید آنها را در بخش اخبار شرکت ملاحظه فرمایید.

ابزارهای تجاری ساعات تجارت (CET) ساعات تجاری منطقه ای (سه شنبه)
فارکس دوشنبه 00:00 — جمعه 22:00 00:00 — 24:00
EURRUB ،USDRUB دوشنبه — جمعه (08:00 — 17:00) 08:00 — 17:00
فلزات گرانبها دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام TSE (ژاپن) / #T-... دوشنبه — جمعه (01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00) 01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00
قراردادهای CFD روی سهام: NYSE، بازار بورس NASDAQ ( ایالات متحده) / #S-... دوشنبه — جمعه (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
قراردادهای CFD سهام: بورس سهام (IO8-) LSE (انگلیس) / #R-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 16:30) 09:00 — 16:30
قراردادهای CFD روی سهام: بازار بورس LSE (بریتانیای کبیر) / #L-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD روی سهام: بورس سهام HKEx (هنگ کنگ) / #H-... دوشنبه — جمعه (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00) 02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD روی سهام: بورس سهام Xetra (آلمان) / #D-... دوشنبه — جمعه (09:00 — 17:30) 09:00 — 17:30
CFD سهام: بورس سهام ASX (استرالیا) / #A-... دوشنبه — جمعه (00:00 — 06:00) 00:00 — 06:00
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی شاخص
AU200 دوشنبه — جمعه (00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00
FR40 دوشنبه — جمعه (08:00 — 21:55) 08:00 — 21:55
DE30 دوشنبه — جمعه (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
EU50 دوشنبه — جمعه (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
GB100 دوشنبه — جمعه (09:00 — 22:00) 09:00 — 22:00
HK50 دوشنبه — جمعه (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:00 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:00 — 16:40
NIKKEI دوشنبه — جمعه (01:00 — 16:30),
پنجشنبه (01:00 — 16:30)
01:00 — 16:30
DJI دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100 دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500 دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USDIDX دوشنبه 00:00 — جمعه 22:00 00:00 — 24:00
قراردادهای بی وقفۀ CFD روی کالاها
#C-SUGAR دوشنبه — جمعه (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#C-COFFEE دوشنبه — جمعه (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#C-COCOA دوشنبه — جمعه (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#C-ORANGE دوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLE دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLE دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOG دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-COPPER دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#C-HEATOIL دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#C-NATGAS دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
OIL دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#C-CORN دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATS دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-RICE دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYB دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBM دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEAT دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-BRENT دوشنبه — پنجشنبه (02:00 — 24:00),
جمعه (02:00 — 23:00)
02:00 — 24:00
#C-COTTON دوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
ابزارهای طلایی
XAUOIL دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00),
جمعه (00:00 — 22:00) ,
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
XAUXAG دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00),
جمعه (00:00 — 22:00) ,
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
XAUSnP دوشنبه — جمعه (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
#F-BR... دوشنبه — پنجشنبه (02:00 — 24:00),
جمعه (02:00 — 23:00)
02:00 — 24:00
#F-CC... دوشنبه — جمعه (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#F-CL... دوشنبه — پنجشنبه (00:00 — 23:00),
جمعه (00:00 — 22:00) ,
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#F-CT... دوشنبه — جمعه (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF... دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE... دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG... دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#F-HO... دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#F-JO... دوشنبه — جمعه (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC... دوشنبه — جمعه (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#F-LE... دوشنبه — جمعه (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG... دوشنبه — جمعه (00:00 — 23:00),
Sat — دوشنبه (00:00 — 07:00)
00:00 — 23:00
#F-QB... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...
#F-SB... دوشنبه — جمعه (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#F-ZC... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZW... دوشنبه — جمعه (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20