قراردادهای بی وقفۀ CFD روی کالاها


ابزار های این گروه اجازه می‌دهد تا درتغییرات پویایی قیمت کالاها معامله کرد.

به عنوان مثال، ابزار مالی نفت OIL، به طور مداوم و بدون تاریخ انقضا بر اساس دو تا نزدیک ترین قراردادهای آتی(futures) بر روی نفت Light Sweet Crude Oil نفت خام سبک شیرین توسط فرمول زیر محاسبه می شود:
OIL = F1 * T1 / T + F2 * ( T - T1 ) / T
در این فرمول:

F1, F2 – قیمت نزدیکترین قرارداد آتی و به دنبال اولین(دومی) قرارداد آتی،
T - زمان اسمی بین دو تاریخ انقضای قراردادهای آتی (در مورد OIL نفت، 30 روز می باشد)
T1 - برابر است با بازۀ زمانی منتظر انقضای قرارداد آتی F1

معاملۀ چنین CFD ای در خلال روزهای معاملات آتی صورت می گیرد. به محض فرارسیدن تاریخ انقضای نزدیک ترین قراردادهای آتی، محاسبۀ انتقال به قراردادهای آتی بعدی بطور خودکار اجرا می شود. این انتقال بدون هیچ شکاف قیمتی (گپ) یا حرکات قیمتی شدید برای قرارداد CFD پیوسته مان انجام می شود. حرکت قیمت قرارداد ممتد CFD به سمت آتی با انقضای دورتر که در فرمول محاسبه شده است توسط میزان بالای انتقال (سوآپ) جبران می شود.

همچنین نام تمامی ابزار این گروه که با "#C-" شروع می شود، بصورت ممتد و بدون تاریخی انقضاء معامله می شوند.

شما می توانید جزئیات مربوط به این طرح را در صفحۀ طرح محاسبه برای قراردادهای ممتد CFD روی کالا مشاهده نمایید.

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.
با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد
لطفا پلت فرم و نوع حساب را انتخاب کنید
Standard
Beginner
Demo
Standard
Micro
Demo
انتخاب همه
 • رده

  • کشاورزی
  • انرژی
  • ابزارهای طلایی
  • فلزات
  • ترکیبی
ابزار اسپرد
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سواپ
(خرید / فروش)

حداقل
تغییر قیمت
حداقل حجم مارجین در %
فلزات
#C-COPPER 50 100 -8.83 / -5.33 USD per 30000 pounds 0.0001 3000.00 pounds اهرم حساب معاملاتی
انرژی
#C-BRENT 6 12 -7.23 / -6.95 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrels اهرم حساب معاملاتی
#C-HEATOIL 40 80 -6.08 / -3.03 USD per 30000 gallons 0.0001 3000.00 gallons اهرم حساب معاملاتی
#C-NATGAS 20 40 -40.52 / -6.31 USD per 30000 mmBtu 0.001 3000.00 mmBtu اهرم حساب معاملاتی
OIL 6 12 -14.40 / -12.55 USD per 1000 barrels 0.01 100.00 barrels اهرم حساب معاملاتی
کشاورزی
#C-COCOA 10 20 -7.96 / -5.82 USD per 40 metric tons 1 4.00 metric tons اهرم حساب معاملاتی
#C-COFFEE 50 100 -29.04 / -9.37 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-CORN 10 20 -17.14 / -4.85 USD per 200 x 100 bushels 0.1 20.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-COTTON 30 60 -14.29 / -5.28 USD per 1000 x 100 pounds 0.01 100.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-FCATTLE 200 400 -16.20 / -5.49 USD per 600 x 100 pounds 0.001 60.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-LCATTLE 200 400 -6.20 / -127.18 USD per 800 x 100 pounds 0.001 80.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-LHOG 100 200 -36.21 / -1.95 USD per 400 x 100 pounds 0.001 40.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-OATS 30 60 -4.92 / -30.27 USD per 300 x 100 bushels 0.1 30.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-ORANGE 100 200 -9.61 / -61.26 USD per 800 x 100 pounds 0.01 80.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-RICE 100 200 -5.61 / -1.34 USD per 2000 cwt 0.001 200.00 cwt اهرم حساب معاملاتی
#C-SOYB 20 40 -12.10 / -5.34 USD per 80 x 100 bushels 0.1 8.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
#C-SOYBM 80 160 -9.55 / -4.33 USD per 200 short tons 0.01 20.00 short tons اهرم حساب معاملاتی
#C-SUGAR 6 12 -5.99 / -6.73 USD per 5000 x 100 pounds 0.01 500.00 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
#C-WHEAT 20 40 -22.78 / -4.35 USD per 150 x 100 bushels 0.1 15.00 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
ترکیبی
این ابزارهای ترکیبی توسط فن آوری PCI (ابزار ترکیبی شخصی) ایجاد می شوند.
دستورالعمل کار با کتابخانۀ PCI را ملاحظه نمایید.
ابزار نام ساختار اسپرد
به پیپ
اندازۀ 1 پیپ حداقل حجم نمودار نصب کردن
کالا
&BRENT/EUR نفت برنت در برابر یورو
#C-BRENT
EUR
634 0.0001 211.20 brent-eur-chartنصب کردن
&BRENT/NOK نفت BRENT در برابر کرون نروژ
#C-BRENT
NOK
3187 0.001 195.58 brent-nok-chartنصب کردن
&BRENT/RUB نفت BRENT در برابر روبل
#C-BRENT
RUB
878 0.01 44.53 brent-rub-chartنصب کردن
&BRENT/WTI نفت BRENT در برابر نفت WTI
#C-BRENT
OIL
256 0.00001 100.00 brent-wti-chartنصب کردن
&GAS/OIL گاز طبیعی در برابر نفت WTI
#C-NATGAS
OIL
889 0.00001 0.13 natgas-oil-chartنصب کردن
&GAS/RUB گاز طبیعی در برابر روبل
#C-NATGAS
RUB
1456 0.001 3177.63 natgas-rub-chartنصب کردن
&Grain_4 شاخص غلات
#C-CORN,#C-OATS...
USD
1720 0.001 4.29 grain-4-chartنصب کردن
&OIL/CAD نفت WTI در برابر دلار کانادا
OIL
CAD
948 0.0001 207.25 oil-cad-chartنصب کردن
&SumOIL/GAS نفت در برابر گاز طبیعی
#C-BRENT,OIL
#C-NATGAS
477 0.00001 100.00 oil-gas-chartنصب کردن
&WHEAT/CAD گندم در برابر دلار کانادا
#C-WHEAT
CAD
2803 0.001 23.12 wheat-cad-chartنصب کردن
&WHEAT/RUB گندم در برابر روبل
#C-WHEAT
RUB
1574 0.1 23.12 wheat-rub-chartنصب کردن
&WTI/JPY نفت WTI در برابر ین ژاپن
OIL
JPY
75 0.001 207.25 wti-jpy-chartنصب کردن
ترکیب شده
&XOM/BRENT سهام Exxon Mobil در برابر نفت برنت
#S-XOM
#C-BRENT
163 0.00001 0.51 xom-brent-chartنصب کردن

تماس