بررسی بازار


سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه ریزش داشتند که در پی کسب سود در بخش بهداشت و درمان رخ داد که یکی از بخش هایی است که امسال بهترین عملکرد را داشته است. دونالد ترامپ بودجه را ارائه داد که نشان می دهد هزینه های نظارتی بیشتری برای این بخش وجود دارد و سرمایۀ فدرال برای تحقیقات پزشکی کاهش پیدا کرده است. عملکرد بخش مالی بهتر از حد انتظار بود و پس از ضعف در روز چهارشنبه به دلیل افزایش نرخ بهره بهبود پیدا کرد. دلار در روز پنجشبه تا پایین ترین سطح پنج هفتۀ اخیر افت کرد در حالیکه بازدهی های اوراق قرضۀ ایالات متحده افزایش پیدا کردند که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو نرخ بهره را افزایش داد و مشخص شد که برنامۀ انقباضی پولی تسریع نخواهد شد. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% افت به 100.160 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.16% افت به 2381.38 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (ow Jones industrial average) با 0.07% ریزش به 20934.55 واحد رسید در حالیکه شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.01% رشد به 5900.76 واحد رسید. ارزش سهام Oracle به اوج جدید 46.99 دلار رسید چراکه گزارش درآمدی این شرکت بطور غیرمنتظره ای مثبت بود. امروز در ساعت 16:00 CET شاخص ضریب اطمینان مصرف کننده متعلق به دانشگاه میشیگان برای فوریه در ایالات متحده منتشر خواهد شد. برخی از شاخص های اولیه دربارۀ وضعیت کنونی اقتصادی، انتظارات، تورم و شاخص های پیشرو برای مارس نیز منتشر خواهند شد. Baker Hughes آمار مربوط به تعداد چاه های نفتی فعال در ایالات متحده را در ساعت 19:00 CET منتشر خواهد کرد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با رشد بسته شدند که پس از آن رخ داد که فدرال ریزرو نرخ های بهره را افزایش داد و علامت داد که طی سال جاری میلادی دو افزایش نرخ بهرۀ دیگر نیز وجود خواهد داشت. دلار ضعیف شد چراکه از نظر سرمایه گذاران فدرال ریزرو در حد انتظار حامی افزایش نرخ بهره ظاهر نشد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 1.1% ریزش به 100.572 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد به 2385.26 واحد رسید ضمن اینکه بخش های انرژی و مالی که تنها بخش هایی بودند که در قرمز بسته شدند پیشتاز ریزش بودند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 20950.10 واحد رسید که تحت تاثیر افت سهام کاترپیلار و UnitedHealth رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq ) با 0.7% رشد در 5900.05 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه ریزش داشتند که به دلیل افت سهام بخش های انرژی و خطوط هوایی رخ داد چراکه قیمت های نفت کاهش پیدا کردند و کولاک برف در شمال شرق منجر به لغو پروازها شد. تقویت دلار ادامه دارد ضمن اینکه معامله گران منتظر هستند تا در پایان نشست دو روزۀ فدرال ریزرو در روز چهارشنبه تصمیم فدرال ریزرو دربارۀ افزایش نرخ بهره اعلام شود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 101.719 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش به 20837.37 واحد رسید که تحت تاثیر افت سهام Chevron و General Electric رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2365.45 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.3% افت به 5856.82 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با اندکی رشد بسته شدند در حالیکه حجم معاملات اندک بود چراکه سرمایه گذاران در آستانۀ نشست سیاستگذاری فدرال ریزرو در این هفته از انجام معاملات بزرگ پرهیز می کنند. دلار تقویت شد ضمن اینکه بازارها روی احتمال افزایش نرخ بهره در مارس حساب کرده اند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 101.406 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones average) با 0.1% ریزش به 20881.48 واحد رسید که تحت تاثیر سهام Intel و Merck رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2373.47 واحد رسید. ضمن اینکه سهام بخش های مواد و احتیاطی مصرفی با رشد بسته شدند و سهام بخش های بهداشت و درمان و کالاهای اساسی مصرفی در قرمز بسته شدند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq) با 0.2% رشد در 5875.78 واحد بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با اندکی رشد بسته شدند پس از آنکه چند روز ریزش را پشت سرگذاشتند چراکه بازارها منتظر انتشار گزارش مثبت اشتغال بخش غیرکشاورزی برای ماه فوریه در روز جمعه هستند. رشد پس از انتخاب شدن ترامپ شتاب خود را از دست داده است چراکه انتظار می رود فدرال ریزرو در هفتۀ آینده نرخ بهره را افزایش دهد. معامله گران اکنون روی 90% احتمال افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو در مارس حساب کرده اند. ارزش دلار در برابر یورو کاهش پیدا کرد که چراکه یورو پس از سخنان ماریو دراقی، رئیس بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا، تقویت شد. او گفت که نیازی به اتخاذ سیاست های به شدت تسهیلی نیست. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.01% ریزش در 101.970 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 0.01% رشد به 20858.19 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.08% رشد به 2364.87 واحد رسید در حالیکه شاخص ترکیبی نزدک با 0.02% رشد به 5838.81 واحد رسید. شاخص انرژی S&P500 با 0.6% رشد مواجه شد درحالیکه دو روز ریزش داشت علی رغم اینکه قیمت نفت 2% کاهش پیدا کرد. کاهش قیمت نفت پس از آن رخ داد که اعلام شد ذخایر نفت خام ایالات متحده به بالاترین سطوح خود رسیده اند. انتظار می رود که امروز گزارش شود اشتغال بخش غیرکشاورزی در ایالات متحده در فوریه 190هزار شغل افزایش داشته است.

شاخص های سهام ایالات متحده برای سومین روز متوالی افت پیدا کردند چراکه کاهش قیمت های نفت موجب افت سهام انرژی شد و گزارش قوی اشتغال انتظارات برای افزایش نرخ بهره در هفتۀ آینده را تقویت کرد. دلار بیش از پیش تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 102.112 واحد بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.2% ریزش به 2362.98 واحد رسید چراکه افت سهام انرژی رشد سهام بخش های بهداشت و درمان و اختیاری-مصرفی را از بین برد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.3% افت به 20855.73 واحد رسید که به دلیل رشد 2.8 رشد ارزش سهام کاترپیلار و افت 1.97درصدی ارزش سهام Chevron رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq ) با کمتر از 0.1% رشد در رکورد 5837.55 واحد بسته شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه به عقب برگشتند که به دلیل ریزش سهام بخش های انرژی، بهداشت و درمان و مخابرات رخ داد. تقویت دلار دوام پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE در لندن که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی با 0.1% رشد در 101.795 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.1% ریزش به 20924.76 واحد رسید که به دلیل افت سهام Chevron و Verizon رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2368.39 واحد رسید. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.3% ریزش به 5833.93 واحد رسید.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با ریزش بسته شدند چراکه ریسک پذیری سرمایه گذاران تحت تاثیر افزایش نگرانی های جغرافیای سیاسی پس از آزمایش چهار موشک بالستیک توسط کرۀ شمالی تشدید شدند. دلار تقویت شد ضمن اینکه بازارها روی افزایش نرخ بهره حساب کرده اند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی، با 0.3% رشد به 101.676 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones average) با 0.2% ریزش به 20954.34 واحد رسید و پایین تر از 21000 واحد بسته شد که تحت تاثیر ارزش سهام Travelers و JP Morgan رخ داد. شاخص S&P500 با 0.3% ریزش به 2373.31 واحد رسید و ده بخش از یازده بخش اصلی این شاخص در قرمز بسته شدند. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.4% ریزش در 5849.17 بسته شد.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه افت کردند ضمن اینکه بخش های مالی بیشترین ضعف روزانه از 30 ژانویه تاکنون را به نمایش گذاشتند. بخش های مالی در شاخص S&P500 افتی 1.5درصدی داشتند. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی 0.4% رشد کرد. ارزش سهام شرکت کاترپیلار افت کرد چراکه اعلام شد مسئولین فدرال قصد تحقیق از تجهیزات این شرکت در ایلینویز را دارند. سهام این شرکت با 4.3% کاهش به 94.36 دلار رسید که تاثیری منفی روی شاخص های داوجونز و S&P500 گذاشت. بازارهای ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد کردند در حالیکه هیچ قضاوتی دربارۀ دلیل این رشد قوی وجود ندارد و می توان آن را به انتظارات برای افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو در مارس نسبت داد. شاخص های S&P500 و ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) بیشترین رشد روزانه شان از زمان انتخابات در ایالات متحده در نوامبر تاکنون را تجربه کردند به این دلیل که بازار تا یک حرکت اصلاحی فاصله داشت. شاخص S&P500 با 0.59% افت در روز پنجشنبه به 2381.92 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.53% افت به 21002.97 رسید در حالیکه شاخص نزدک با 0.73% افت به 5861.22واحد رسید. جانت یلن، رئیس فدرال ریزرو، امروز جمعه سخنرانی دارد و ممکن است جزئیاتی دربارۀ زمانبندی افزایش نرخ بهره ارائه دهد. قرار است نشست بعدی فدرال ریزرو در 14 و 1 مارس برگزار شود. اکنون معامله گران روی 74% احتمال افزایش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو در مارس حساب کرده اند که از رقم 30% در ابتدای هفته بالاتر است. در میان آمار اقتصادی گزارش شد که تعداد مدعیان بیکاری در هفتۀ گذشته به پایین ترین سطح طی 44 سال اخیر رسیده است که می تواند به معنای سخت تر شدن بازار کار باشد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه در رکوردهای صعودی جدید بسته شدند ضمن اینکه ضریب اطمینان بازار توسط لحن مصالحه آمیز ترامپ در برابر کنگره در شب سه شنبه تقویت شد. تقویت دلار ادامه پیدا کرد که پس از آن رخ داد که "ویلیام دودلی"، رئیس فدرال ریزرو نیویورک گفت افزایش نرخ بهره بسیار متقاعدکننده تر شده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد در 101.172 واحد بسته شد. شاخص S&P500 با 1.4% رشد به 2395.96 واحد رسید که به دلیل رشد 2.8درصدی سهام بخش مالی رخ داد ضمن اینکه یازده بخش اصلی شاخص S&P 500 با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial ) با 1.5% رشد از 21000 واحد عبور کرد و در رکورد 21150.55 واحد عبور کرد که تحت تاثیر سهام JP Morgan و American Express رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 1.4% رشد در 5904.03 واحد بسته شد.