بررسی بازار


بازارهای مالی ایالات متحده در روز سه شنبه با ریزش بسته شدند که پس از آن رخ داد که رونالد ترامپ از چین بابت ضعیف نگه داشتن پول ملی اش که موجب "قوی شدن بسیار زیاد" دلار شده است انتقاد کرد. ارزش دلار پس از صحبت های ترامپ کاهش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 1.3% ریزش به 100.313 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% ریزش به 19826.77 واحد رسید که به دلیل سقوط بیش از 3 درصدی ارزش سهام شرکت های JP Morgan و Goldman Sachs رخ داد. شاخص S&P500 با 0.3% ریزش به 2267.89 واحد رسید ضمن اینکه سهام مالی و صنعتی ضعیف ترین عملکرد را داشتند. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.6% ریزش به 5538.73 واحد رسید.

بازارهای مالی ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ و تعطیلی رسمی در آن کشور بسته بودند. شاخص های آتی سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افت کردند چراکه سرمایه گذاران دارائی های ایمن مانند طلا و ین ژاپن را ترجیح دادند. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.38% رشد در 101.625 واحد بسته شد. شاخص آتی میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) با 0.16% ریزش به 19853.10 واحد رسید. شاخص آتی S&P500 با رشد باز شد و با 0.06% صعود در 2271.16 واحد بسته شد. امروز این شاخص ها در آستانۀ آغاز روز کاری معمولی تا همان سطوح پیش از تعطیلات افت کرده اند.

سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با ریزش بسته شدند که به دلیل انتظار برای انتشار گزارش های درآمدی شرکت ها برای سه ماهۀ چهارم و جزئیات مربوط به کاهش مالیات و پروژه های انبوه زیرساخت وعده داده شده توسط رونالد ترامپ رخ داد. دلار آمریکا به پایین ترین سطح از نوامبر تاکنون رسید. شاخص دلار که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی در روز پنجشنبه با 0.4% ریزش به 101.38 واحد رسید. هفت بخش از یازده بخش اصلی شاخص S&P500 در محدودۀ قرمز بسته شدند و در این بین بخش مالی پیشتاز ریزش کننده ها بود در حالیکه یک روز تا آغاز انتشار گزارش های درآمدی شرکت ها در این بخش باقی مانده است. از پس از انتخابات در هشتم نوامبر این شاخص 6.4% رشد کرده است. شاخص میانگین صنعتی داوجونز با 0.32% ریزش در 19891 واحد بسته شد. شاخص S&P500 با 0.21% ریزش به 2270.44 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک با 0.29% ریزش به 5547.49 واحد رسید. بخش مالی شاخص S&P500 با 0.74% ریزش بسته شد چراکه بازدهی های اوراق قرضۀ بلندمدت کاهش پیدا کردند. از طرف دیگر، بخش بهداشت و درمان در این شاخص 0.07% رشد کرد. در حالیکه در روز قبل به دلیل صحبت های ترامپ 1% سقوط کرده بود. این بخش با رشد بسته شدند چراکه ارزش سهام شرکت های Merck و Eli Lilly به ترتیب 0.9% و 2.5% رشد کردند که پس از آن رخ داد که دادگاه تجدید نظر در ایالات متحده به رقیب شان شرکت Teva Pharmaceutical Industries دربارۀ فروش داروی مشابه هشدار داد. ارزش سهام JPMorgan Chase افتی 1درصدی پیدا کرد چراکه آغاز فصل انتشار گزارش های درآمدی بر بازارها فشار وارد می کند. بیش از 6.7 میلیارد سهم در بورس های سهام ایالات متحده معامله شدند که بالاتر از رقم میانگین بیست روزۀ 6.5 میلیارد سهم می باشد. امروز در ساعت 14:30 CET شاخص های بهای تولید کننده مثبت و خنثی در ایالات متحده منتشر شدند. همزمان خرده فروشی برای دسامبر ضعیف بود.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه رشد پیدا کردند که به دلیل افزایش قیمت های نفت است. ارزش دلار کاهش پیدا کرد چراکه رونالد ترامپ در کنفرانس خبری اش دربارۀ اقدامات تسهیلی مالی ای که در دوران انتخابات وعده داده بود هیچ توضیح روشنی ارائه نداد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.18% ریزش به 101.846 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.3% رشد به 2275.32 واحد رسید. در این شاخص بخش های انرژی و خدمات عمومی بهترین عملکرد را داشتند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 19954.28 واحد رسید که به دلیل رشد سهام Merck و IBM رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq Composite ) با 0.2% رشد به رکورد جدید 5563.65 واحد رسید. این شاخص هفت روز متوالی است که رشد دارد.

سهام ایالات متحده در روز سه شنبه درهم آمیخته بودند بطوریکه شاخص نزدک (Nasdaq) برای سومین روز متوالی رکورد شکنی کرد اما شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) بیش از پیش از سطح روانی 20000 واحد فاصله گرفت. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.18% رشد در 102.029 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.2% ریزش به 19855.53 واحد رسید که تحت تاثیر ریزش سهام شرکت های Merck و Exxon Mobil رخ داد. شاخص S&P 500 تقریباً بدون تغییر در رقم 2268.90 واحد ثابت باقی ماند و پنج بخش از یازده بخش آن در محدود منفی بسته شدند. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.4% رشد به 5551.82 واحد رسید که ششمین روز متوالی رشد این شاخص محسوب می شود.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه افت کردند که تحت تاثیر افت سهام انرژی و بخش خدمات رخ داد. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطوح در سوم ژانویه به ثباتش ادامه داد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.34% ریزش در 101.846 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% ریزش در 19888.20 واحد بسته شد و بیش از پیش از سطح روانی مهم 20,000 واحد فاصله گرفت. شاخص S&P500 با 0.4% افت به 2268.92 واحد رسید ضمن اینکه سهام بخش های انرژی، خدمات عمومی، مخابرات و کالاهای اساسی مصرفی پیشتاز بازار در ریزش بودند. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.2% به سطح بی سابقۀ 5531.82 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش های سلامت و فن آوری رخ داد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه نزدیک به اوج های شان بسته شدند چراکه فروش بهتر از حد انتظار خودرو موجب تقویت ضریب اطمینان سرمایه گذاران شد. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.7% کاهش به 102.525 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.6% رشد در 2270.75 واحد بسته شد. که به دلیل رشد سهام بخش های مواد و مصرفی اختیاری بود. ضمن اینکه 9 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص در رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.3% رشد در 19942.16 واحد بسته شد که به دلیل رشد سهام شرکت های Nike و American Express رخ داد.سهام زیست فن آوری منجر به رشد شاخص فن آوری بالای نزدک ( Nasdaq ) شدند. این شاخص با 0.9% رشد به 5477.00 واحد رسید.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه در اولین روز کاری سال 2017 با رشد بسته شد ضمن اینکه قیمت های نفت افت کردند. آمار قوی تر از حد انتظار تولید موجب تقویت دلار شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد در 103.229 واحد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) با 0.6% در 19881.76 واحد بسته شد و در این شاخص سهام شرکت های Nike و Verizon پیشتاز رشد بودند. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2257.83 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش های بهداشت و درمان و مخابرات رخ داد. شاخص نزدک (Nasdaq) با 0.9% رشد به 5429.08 واحد رسید.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه به مناسبت تعطیلی سال جدید میلادی بسته بود. سهام در روز جمعه با ریزش بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average ) با 0.3% ریزش به 17962.60 واحد رسید اما در مقیاس سالیانه 13.4% رشد به ثبت رساند که بهترین رشد سالیانه طی سه سال اخیر است. شاخص نزدک ( Nasdaq) با 0.9% افت به 5383.12 واحد رسید. این شاخص در مقیاس سالیانه 7.5% رشد را به ثبت رساند. دلار در اولین روز کاری سال جدید در دوشنبه تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% رشد به 102.823 واحد رسید.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با ریزش بسته شدند که به دلیل ریزش سهام بخش فن آوری رخ داد. روند صعودی دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% رشد به 103.223 واحد رسید. شاخص S&P500 با 0.8% ریزش در 229.92 واحد بسته شد که به دلیل ریزش سهام مواد و مالی است ضمن اینکه همۀ یازده بخش اصلی این شاخص با ریزش بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.6% ریزش در 19833.68 واحد بسته شد که فقط 20 واحد با سطح مهم روانی 20000 واحد فاصله دارد اما نتوانسته است از آن عبور کند. ریزش سهام زیست فن آوری موجب ریزش 0.9درصدی شاخص نزدک (Nasdaq) تا 5438.56 واحد شد.