واژه نامه معامله گر: واژه نامه اصطلاحات فارکس و CFD


این صفحه شامل خلاصه ای از واژه های فارکس و CFD است که به معامله گران کمک می کند بتوانند راه شان را در میان اصطلاحات تجاری پیچیده بیابند. در اینجا متداول ترین عبارات، مخفف ها و اختصارها درج شده اند که ایده های اصلی و تکنیک هایی که روزانه توسط معامله گران بکار گرفته می شوند را توضیح می دهند. هر عبارت به یک مفهوم خاص مرتبط است که نشان دهندۀ معنای دقیق اش در بازار مالی است. ممکن است اصطلاحات فارکس و CFD در ابتدا برای مبتدی ها مشکل باشند اما این فرهنگ لغات تجاری مفید، روند یادگیری را بسیار ساده تر کرده است.

در فرهنگ لغات فارکس و CFD زیر اصطلاحاتی که با آنها آشنا نیستید را بیابید و معنای کامل اش را بیاموزید. همچنین، اکثر لغات فقط داری معانی شان نیستند بلکه این امکان وجود دارد که با یک کلیک ساده به جزئیات بیشتری در ارتباط با آنها دست پیدا کنید. مطالعۀ این واژه نامۀ مختصر، اصطلاحات فارکس و CFD را برای شما به راحتی قابل درک تر و آشناتر می کند.

ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د   ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع   غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   ه   و   ی   10
102
102-1
102-4
102-5
102-6
102-7
14
141-1
149-1
149-11
149-13
149-14
149-2
149-4
149-5
149-6
149-8
15
150-16
150-2
76
76-1
76-2
78
78-1
78-2
78-3
78-4
78-5
78-7
78-8
8081
81
81-1
81-3
81-4
81-5
81-6
82
82-11
82-12
82-14
82-18
82-7
82-8
85
85-13
85-15
85-20
85-22
85-4
85-5
85-6
85-7