بررسی ویدئویی هفتگی بازار


نوسانات در نرخ های ارز بسیار به رویدادهای جهانی بستگی دارند. نوسانات نرخ های ارز و تغییرات در قیمت های دیگر دارائی ها اساساً به رویدادهای سیاسی و اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت های چند ملیتی بستگی دارد. اخبار مالی، اقتصادی و سیاسی بطور مستقیم یا غیرمستقیم روی نوسانات قیمتی تاثیر دارند. در نتیجه، زیر نظر داشتن منظم اخبار بین المللی و انتشار گزارش های آماری کلان به معاملات CFD و فارکس کمک می کند.
شما این فرصت را دارید که در هر هفته در بخش ویدئوی ها فارکس مان بررسی مربوط به تمام رویدادهای مهم در جهان، ارتباط شان و نحوۀ تاثیرشان روی بازار ارز را مشاهده نمایید.

در مورد اطلاعات بنیادی و تحلیل تکنیکال روزانه بیشتر بدانید


Last week the dollar index dropped, while the stock prices continued to rise. On Monday and Tuesday, the US assets increased in price because of the absence of significant economic data. The US president Donald Trump reported that he would publish his economic program in upcoming weeks. This caused a surge of enthusiasm among investors. The likelihood of the Fed rate hike at the next meeting on March 15, 2017, was 21% on Monday.

On Tuesday, the Fed Chair Janet Yellen spoke mentioning the positive...

2017/2/13

According to the results of the last week, both the dollar index and the US stock indices rose. On Monday, no significant economic data came out in the US. Stock prices remained almost unchanged. The US dollar strengthened on the background of increased political risks in Europe. The 2017 French presidential elections will take place on April 23 and...

2017/2/6

Last week, the US dollar index continued falling, while the stock indices slightly increased. On Monday, the market negatively reacted to the “anti-immigration” decree of the US president Donald Trump, which complicated the entry for citizens of 7 Muslim countries to the US. Both currency and stock markets declined. Political negative was partially...

2017/1/31

Last week the US stock prices increased, while the US dollar index fell. On Monday, no economic data came out in the US. The stock indices and the exchange rate of the dollar decreased on the background of investors’ concern regarding the first steps of Donald Trump as the US President and the realization of his pre-election slogan “America first”....

2017/1/24

US dollar edged lower last week while US stocks were almost flat. No significant economic data came out on Monday in US and US stock exchanges were closed due the Martin Luther King holiday. US dollar index advanced a bit amid slump in British pound. UK’s Prime Minister Theresa May announced the "hard" Brexit which means UK will leave not only the...