بررسی ویدئویی هفتگی بازار


نوسانات در نرخ های ارز بسیار به رویدادهای جهانی بستگی دارند. نوسانات نرخ های ارز و تغییرات در قیمت های دیگر دارائی ها اساساً به رویدادهای سیاسی و اقتصادی کشورها، صنایع و شرکت های چند ملیتی بستگی دارد. اخبار مالی، اقتصادی و سیاسی بطور مستقیم یا غیرمستقیم روی نوسانات قیمتی تاثیر دارند. در نتیجه، زیر نظر داشتن منظم اخبار بین المللی و انتشار گزارش های آماری کلان به معاملات CFD و فارکس کمک می کند.
شما این فرصت را دارید که در هر هفته در بخش ویدئوی ها فارکس مان بررسی مربوط به تمام رویدادهای مهم در جهان، ارتباط شان و نحوۀ تاثیرشان روی بازار ارز را مشاهده نمایید.

در مورد اطلاعات بنیادی و تحلیل تکنیکال روزانه بیشتر بدانید


Last week the US dollar index markedly dropped, while the US stocks remained almost unchanged. On Monday and Tuesday, no significant economic data came out. The change in stock indices was minimal. The dollar strengthened slightly on the Fed rate hike expectations. The next meeting of the US regulator took place on Wednesday without any surprises. The previous day, the likelihood of the Fed rate hike reached 95% and it, indeed was raised by 25 basis points, as expected. Currently, the new level of...

2017/3/14

According to the results of the last week the US stock indices remained almost unchanged, while the dollar index dropped. On Monday, positive economic data on the growth of industrial orders, as well as durable goods orders for January were released. However, investors neglected them concentrating on political news. Donald Trump accused Barak Obama’s...

2017/3/7

According to the results of the last week both the US stock prices and the dollar index rose. On Monday, durable goods orders for January exceeded the forecasts in the US. This pushed the US stock indices up. For the first time since 1987, the Dow Jones updated its record high for the 12th time in a row. The US President Donald Trump said that he would...

2017/2/28

Last week both the US stock prices and the dollar rose. On Monday, it was a day off in the US due to the holiday – the President's Day. On Tuesday, prices markedly rose in the US stock market due to good quarterly reporting of the largest retail network Wal-Mart. The US indices updated historic highs. The P/E ratio (market capitalization in relation...

2017/2/21

Last week the dollar index dropped, while the stock prices continued to rise. On Monday and Tuesday, the US assets increased in price because of the absence of significant economic data. The US president Donald Trump reported that he would publish his economic program in upcoming weeks. This caused a surge of enthusiasm among investors. The likelihood...