سود سالیانۀ برای مارجین آزاد


زمانیکه در حال استراحت هستید، پول تان برای کار می کند...بابت مارجین آزادتان سالانه 7% سود دریافت کنید

معامله گران محترم،

اگر در هنگام معامله فقط بخشی از سپرده تان را استفاده می کنید یا اینکه تصمیم گرفته اید مدتی معامله انجام ندهید، وجوه تان که در معامله استفاده نمی شوند، سود اضافی برای شما خواهند داشت.

 • سود ماهیانه
 • شما می توانید بدون هیچ محدودیتی از وجوه دریافت شده استفاده کنید
 • برای سپرده و مجموع سود محاسبه شده هیچ حداقل و حداکثری وجود ندارد

شرایط طرح

 • سود فقط برای مبلغی محاسبه می شود که در معامله استفاده نشده و جزو مارجین آزاد (Free Margin) است و در واقع به عنوان سپردۀ خالص (Equity - موجودی حساب با محاسبۀ سود و زیان معامله یا معاملات باز) منهای مارجین استفاده شده محاسبه می شود.
 • میزان سود بر اساس جدول نرخ های بهره متناسب با حجم معاملۀ حساب به ازای هر ماه تعیین می شود
 • سود به طور روزانه حساب می شود. محاسبه و جمع آوری جمع روزانۀ سود سالیانه برای هر حساب معاملاتی در ساعت 00:00 CET انجام می شود
 • سود ماهیانۀ جمع شده در انتهای هر ماه به حساب معاملاتی واریز می شود
 • سود به حساب های معاملاتی اسلامی (حساب های بدون سوآپ) تعلق نمی گیرد

نرخ های بهره

حجم معامله به لات مشروطنرخ سود سالانه
کمتر از 100%
از 10 تا 301%
از 30 تا 502%
از 50 تا 704%
بالای 707%
 1. در جدول به معاملۀ کامل اشاره شده است؛ به عبارت دیگر، فقط معاملات بسته شده لحاظ می گردند
 2. در هنگام محاسبۀ حجم معاملاتی که با سود/زیان 0 بسته شده اند، انواع معاملات "Unlocked Position" (از قفل خارج شده) و "Reopen position" (معاملۀ دوباره باز شده) مورد محاسبه قرار نمی گیرند (فقط برای حساب های NetTradeX)
 3. جزئیات محاسبۀ اندازۀ لات های مشروط
جدول اندازه های لات های مشروط
جفت ارزها 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز پایه 1 لات مشروط برابر است با 1 لات استاندارد
فلزات گرانبها 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه 1 لات مشروط برابر است با 1 لات استاندارد
قراردادهای CFD شاخص 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه* 1 لات مشروط برابر است با 1 لات استاندارد***
قراردادهای CFD سهام 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه** 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه****
قراردادهای CFD کالا 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه
قراردادهای CFD آتی کالا 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه 1 لات مشروط برابر است با 100,000 واحد ارز مظنه
XAUOIL, XAUSnP, XAUXAG 1 لات مشروط برابر با 100,000 USD 1 لات مشروط برابر است با 1 لات استاندارد

* برای قراردادهای CFD شاخص NIKKEI, AU200 وHK50، یک لات مشروط برابر است با 100,000 USD.
** برای قراردادهای CFD بورس های سهام HKEx, TSE و ASX، یک لات مشروط برابر است با 100,000 USD.
*** 1 لات مشروط برای شاخص HK50 برابر است با 800,000 HKD و برای شاخص FR40 برابر است 100,000 EUR
**** برای قراردادهای CFD سهام بورس سهام HKEx یک لات مشروط برابر است با 800,000 HKD و برای قراردادهای CFD سهام بورس سهام TSE، یک لات مشروط برابر است با 12,500,000 JPY و برای قراردادهای CFD سهام بورس ASX، یک لات مشروط برابر است با 150,000 AUD.

تماس