اخبار شرکت


به دلیل تعطیلی در روسیه در تاریخ 23 فوریۀ 2017 زمانبندی معامله برای ابزارهای زیر تغییر کرده است (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (روز رؤسای جمهور) در 20 فوریۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر است (CET):

به دلیل تعطیلات در چین (تعطیلات بهاره) در 30 و 31 ژانویۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در استرالیا در 26 ژانویۀ 2017، زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر کرده اند (CET):

به دلیل تعطیلی در ایالات متحده به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ در 16 ژانویۀ 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در شرکت Xerox Corporation، معامله در قراردادهای CFD سهام #S-XRX از تاریخ 02.01.2017 تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود. همۀ معاملات باز در #S-XRX در تاریخ 30.12.2016 در قیمت بسته شدن بازار بطور خودکار بسته خواهند شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.7.0 برای iOS منتشر شد.

به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی و ایام کریسمس جدول زمانبندی معاملات از تاریخ 23.12.2016 لغایت 27.12.2016 و همچنین در تاریخ 02.01.2017 برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.1.0 برای Windows Phone منتشر شد.