اخبار شرکت


به دلیل تعطیلی در ایالات متحده به مناسبت روز مارتین لوتر کینگ در 16 ژانویۀ 2017 زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

به دلیل رویدادهای شرکتی در شرکت Xerox Corporation، معامله در قراردادهای CFD سهام #S-XRX از تاریخ 02.01.2017 تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود. همۀ معاملات باز در #S-XRX در تاریخ 30.12.2016 در قیمت بسته شدن بازار بطور خودکار بسته خواهند شد.

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.7.0 برای iOS منتشر شد.

به دلیل تعطیلات سال جدید میلادی و ایام کریسمس جدول زمانبندی معاملات از تاریخ 23.12.2016 لغایت 27.12.2016 و همچنین در تاریخ 02.01.2017 برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

نسخۀ جدید ترمینال معاملاتی NetTradeX 1.1.0 برای Windows Phone منتشر شد.

به دلیل تعطیلی رسمی در ژاپن به مناسبت روز شکرگزاری کار، زمانبندی معاملات در تاریخ 23 نوامبر 2016 برای ابزارهای زیر تغییر می کند (CET):

به دلیل تعطیلی رسمی در ایالات متحده (روز شکرگزاری) زمانبندی معاملات در 24 و 25 نوامبر 2016 برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):

در تاریخ های 8 و 9 نوامبر 2016 به دلیل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، الزامات مارجین برای برخی از ابزارها تغییر خواهند کرد.

به دلیل انتقال به زمان زمستانی در ایالات متحده از تاریخ 07.11.2016 (هفتم آوریل 2016) زمانبندی معاملات برای ابزارهای زیر تغییر خواهد کرد (CET):